Harmonogram

Termin realizacji umowy od 28.07.2021r. do 28.07.2025r.

termin realizacji całości umowy zależy od okresu trwania procedury uzyskania DŚU, przewidywany okres trwania procedury uzyskania DŚU – 9 miesięcy.

Terminy pośrednie dla Etapu I (STEŚ + materiały do DŚU):

– przedstawienie do uzgodnienia propozycji korytarzy przebiegu obwodnicy, które będą podstawą do przystąpienia do inwentaryzacji przyrodniczej – 28.09.2021r.,

– przekazanie kompletnej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – 28.04.2023r.,

– przekazanie Raportu oddziaływania na środowisko bez części dotyczącej oceny oddziaływania na przyrodę ożywioną – 28.03.2023r.,

– przekazanie kompletnego opracowania STEŚ oraz kompletnego Raportu Oddziaływania na Środowisko celem ich weryfikacji na ostatniej radzie technicznej – 29.09.2023r.,

– przekazanie kompletnego opracowania STEŚ oraz kompletnego Raportu Oddziaływania na Środowisko celem ich oceny na posiedzeniu ZOPI – 21 dni od ostatniej rady technicznej,

– przekazanie kompletnego opracowania STEŚ oraz kompletnego Raportu Oddziaływania na Środowisko celem ich oceny na posiedzeniu ZOPI – 14 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego do ocenianej dokumentacji (w tym protokołu z posiedzenia ZOPI),

– przekazanie kompletnego opracowania STEŚ oraz kompletnych materiałów do DŚU celem ich złożenia we właściwym organie – 14 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego do ocenianej dokumentacji (w tym protokołu z posiedzenia KOPI).

Terminy pośrednie dla Etapu II (elementy koncepcji programowej):

– przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej celem weryfikacji na ostatniej radzie technicznej – 5 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności DŚU,

– przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej celem oceny na posiedzeniu ZOPI – 21 dni od dnia ostatniej rady technicznej,

– przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej celem oceny na posiedzeniu KOPI – 14 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego do oceniania tej dokumentacji (w tym protokołu z posiedzenia ZOPI),

– przekazanie kompletnego opracowania Elementy Koncepcji Programowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego uwag do ocenianej dokumentacji (w tym protokołu z posiedzenia KOPI).