Kontakt

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
tel.: +48 71 334 73 00
fax: +48 71 367 17 69
e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Wykonawca

Biuro Projektów Dróg i Mostów
„BBKS-PROJEKT” Sp. z o.o.

ul. Ojca Beyzyma 10/1
53-204 Wrocław
tel: +48 71 364 79 80
fax: +48 71 364 79 90
e-mail: sekretariat@bbks-projekt.pl

Linki