Akcje Informacyjne

Raport ze spotkań podsumowujący 2 akcję informacyjną można pobrać klikając w ten link. (W dniach od 31 maja do 15 czerwca link błędnie przekierowywał do raportu z pierwszej akcji informacyjnej, usterka została usunięta. Przepraszamy za niedogodność.)

Akcja Informacyjna 2 – spotkanie z mieszkańcami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT” Sp. z o.o. we Wrocławiu zapraszają na drugie spotkanie informacyjne z mieszkańcami w ramach opracowania zadania pod nazwą „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej dla zadania „Budowa obwodnicy Złotego Stoku ciągu drogi krajowej nr 46” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami:

Gmina Złoty Stok
26.09.2022 w godz. 16:00-18:00 – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku, ul. Wiejska nr 2.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki
27.09.2022 w godz. 16:00-18:00 – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarach nr 37 B.

Gmina Bardo
28.09.2022 w godz. 16:00-18:00 – Świetlica Wiejska w Laskówce.

Gmina Paczków
29.09.2022 w godz. 16:00-18:00 – Wiejski Dom Kultury w Kamienicy nr 91.

Prezentację przedstawianą na spotkaniu można pobrać klikając w ten link.

Rysunki obrazujące poszczególne warianty

Plan orientacyjny przedstawiający wszystkie analizowane warianty można pobrać klikając w ten link.
Plan sytuacyjny zbiorczy przedstawiający wszystkie analizowane warianty można pobrać klikając w ten link.

Plany sytuacyjne poszczególnych wariantów (kliknij link poniżej):

Komunikat dla mieszkańców poszczególnych Gmin na temat spotkań można pobrać klikając w ten link. Ulotkę informacyjną można pobrać klikając w ten link.

Ankieta do wypełnienia

Ankietę online (zalecana metoda) można wypełnić klikając w ten link.
Ankietę opinii w postaci papierowej (do pobrania tutaj) należy przesyłać pocztą na adres:

Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wrocław,

lub pocztą elektroniczną na adres: dk46stes@bbks-projekt.pl

z dopiskiem „II Akcja informacyjna – STEŚ Złoty Stok”.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać w terminie do 17.10.2022r.Raport ze spotkań akcji informacyjnej 1- podsumowujący akcję można pobrać klikając w ten link.

Akcja Informacyjna 1 – spotkanie z mieszkańcami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT” Sp. z o.o. we Wrocławiu zapraszają na spotkania informacyjne z mieszkańcami w ramach opracowania zadania pod nazwą „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej dla zadania „Budowa obwodnicy Złotego Stoku ciągu drogi krajowej nr 46” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Harmonogram spotkań on-line z mieszkańcami:

UWAGA: Z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną COVID-19 spotkania odbędą się w formule on-line przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania.

Linki umożliwiające udział w spotkaniach oraz instrukcja dołączenia do spotkania będą dostępne dla mieszkańców poszczególnych Gmin poniżej w dniu planowanego spotkania.

Gmina Złoty Stok 
13.12.2021 rozpoczęcie o godz. 16:00 – spotkanie zakończone

Gmina Bardo
15.12.2021 rozpoczęcie o godz. 16:00 – spotkanie zakończone

Gmina Paczków
16.12.2021 rozpoczęcie o godz. 15:30 – spotkanie zakończone

Gmina Kamieniec Ząbkowicki 
21.01.2022 rozpoczęcie o godz. 16:00. – spotkanie zakończone

LINK DO SPOTKANIA ONLINE W PRZEGLĄDARCE – KLIKNIJ W LINK (OD GODZINY 16:00 )
Instrukcja jak dołączyć do spotkania – kliknij w ten link aby pobrać.

Rysunki obrazujące poszczególne warianty

Plan orientacyjny przedstawiający wszystkie warianty można pobrać klikając w ten link.

Plany orientacyjne poszczególnych wariantów (kliknij link poniżej):

Prezentację przedstawioną na spotkaniu można pobrać klikając w ten link.
Ulotkę informacyjną można pobrać klikając w ten link.

Komunikaty dla mieszkańców poszczególnych Gmin na temat spotkań można pobrać klikając w linki poniżej:

Ankieta do wypełnienia

Ankietę online (zalecana metoda) można wypełnić klikając w ten link.
Ankietę opinii w postaci papierowej (do pobrania tutaj) należy przesyłać pocztą na adres:

Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wrocław,

lub pocztą elektroniczną na adres: dk46stes@bbks-projekt.pl

z dopiskiem „Akcja informacyjna – STEŚ Złoty Stok”.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać w terminie do 07.02.2022r.