Prace projektowe

Zaktualizowane warianty do opracowań środowiskowych i analizy kosztowej oraz wielokryterialnej przyjęte w lutym 2023r.

Plan orientacyjny (05.2023r.)

data publikacji 15.09.2022r.

Zaktualizowane warianty wybrane do dalszych opracowań.

Rysunki poszczególnych wariantów znajdą Państwo w zakładce Akcje Informacyjne.

Plan orientacyjny (09.2022r.)

data publikacji 06.2022r.

Warianty wybrane do opracowania STEŚ na podstawie analizy wyników ankiet mieszkańców oraz prognozy ruchu.

Plan orientacyjny (06.2022r.)

data publikacji 05.2022r.

Analizy i prognozy ruchu można pobrać klikając w ten link.


data publikacji 12.2021r.

Rysunki poszczególnych wariantów znajdą Państwo w zakładce Akcje Informacyjne.

Warianty analizowane w ramach akcji informacyjnej nr 1.

Plan orientacyjny (11.2021r.)