Kontynuacja prac projektowych

W wyniku polecenia Zamawiającego wprowadzono zmiany rozszerzające opracowanie STEŚ o dodatkowy zakres. W dniu 29.09.2023r. przekazano Zamawiającemu opracowanie uwzględniające wnioskowane zmiany.