Kontynuacja prac projektowych

Na wniosek Zamawiającego kontynuowano analizy kosztów i korzyści dla wariantów obwodnicy Złotego Stoku, w niezależnych analizach dla obu wariantów przebiegu drogi S8. Wyniki analiz kosztów i korzyści wykorzystano w analizie wielokryterialnej.