Kontynuacja prac projektowych

W dniu 11.01.2024 roku w siedzibie Oddziału GDDKiA we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i instytucji zewnętrznych oraz przedstawiciele Centrali GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury.