Przekazanie materiałów na KOPI

W dniu 19.06.2024r. przekazano Zamawiającemu kompletne opracowanie STEŚ celem jego weryfikacji przed posiedzeniem Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.