Kontynuacja prac projektowych

10 lipca odbyła się ostatnia rada techniczna. 31 lipca przekazano Zamawiającemu poprawioną dokumentację dla etapu STEŚ, zgodnie z uwagami po ostatniej radzie technicznej.