Trwają prace projektowe

W dniu 28 czerwca 2023 r. przekazano Zamawiającemu materiały, na ostatnią Radę Techniczną, zawierające I etap dokumentacji czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe.